Terapie,
Konzultace,

Návštěva

 Je jedno jak to nazvete, každý dostane a odnese si jen to, co potřebuje.

Cena 2500 Kč / h

Průběh terapie

Pohodlně se usadíte a při první terapii se krátce seznámíme. Terapie probíhá v bezpečném prostředí, kde se můžete naprosto uvolnit. Na začátku si popovídáme o tom, proč přicházíte a co je Vaším cílem. Pokud důvod ani cíl Vaší návštěvy nemá konkrétní podobu, pomocí otázek společně najdeme to, co Vás k tomuto kroku vedlo, a cíl stanovíme.

Poté zmapujeme, co je skutečnou příčinou stavu, ve kterém se nacházíte. Podle potřeby a Vašeho přání zvolíme cestu psychoterapie nebo Somatoterapie. Postupně budeme odkrývat a zároveň řešit vše, co Vás trápí a to metodou a tempem, které je pro vás příjemné a přijatelné.

Tímto způsobem se začneme přibližovat k určenému cíli, který se během terapie může měnit nebo posouvat. Hlavním záměrem je dospět do stavu, kdy se budete cítit zdravě a spokojeně.

Již první terapie nám ukáže, jak dlouhá cesta Vás čeká a jaké metody použijeme k diagnostice a následnému uzdravení. Někdy pomůže psychoterapie, jindy somatoterapie někdy je potřeba navázat spolupráci s lékařem. Pomoci mohou i různé doplňky , změna stravy nebo zvyklostí.

Zásady terapie

Čas i pozornost

Čas i pozornost jsou v průběhu terapie určeny pouze Vám. Jak ze strany terapeuta, tak Vaší. Protože jen díky vzájemné pozornosti lze dosáhnout nejlepšího výsledku.

Diskrétnost

Základem je diskrétnost. Vše, co se během terapie odehraje nebo je řečeno, zůstane důvěrné. Díky tomu zde najdete prostor pro veškeré projevy Vašich emocí.

Bez předsudků a hodnocení

Vzájemná upřímnost dovoluje, že vše může být řečeno, vše je řečeno správně, bez předsudků a hodnocení.

Otevřený přístup

Otevřený přístup umožňuje nahlédnout do hloubky celé situace a usnadní nalezení cesty a dosažení cíle.

Nikdy v tom nejste sami

Nikdy v tom nejste sami. V domluveném termínu a čase terapie se stávám Vaším průvodcem a oporou.

Pro koho je terapie vhodná?

Pro každého kdo hledá spokojený a klidný život, chce zvládat všechny životní překážky, touží se osobně, nebo pracovně rozvíjet. Má pocit, že ztrácí sám sebe při výchově dětí, péči o stárnoucí rodiče, nebo prarodiče. Chce si udržet zdraví, nebo již zdravotní potíže má. Chce mít fungující partnerské, rodinné i přátelské vztahy. Chce podpořit, nebo upevnit své sebevědomí. Potřebuje podpořit, když se stará o nemocné nebo prožívá zármutek.

Pokud potřebujete udělat byť jen sebemenší krok ke zlepšení v kterékoli životní situaci, nebo svého zdraví je terapie tou správnou volbou. Je pro všechny, kteří chtějí udělat především něco pro sebe. Každé zlepšení vlastního života a to jak po duševní nebo tělesné stránce je jak řetězová reakce. Když jste spokojeni Vy sami, jsou spokojeni i vaši blízcí.

Terapie je čas, kdy jde jen o Vás. v tu chvíli se stáváte středobodem celého vesmíru. Je to čas, kdy můžete myslet jen na sebe. Otevřeně říci co Vás napadne. Vztekat se, plakat, smát se nechat pečovat o svoje tělo a prožít pocit uvolnění. Je to cesta ke zdraví, upřímnosti a poznání sama sebe.

Možnost online terapie

Jsme tu pro všechny. Čas a vzdálenost mohou být překážkou.
Některé může omezovat i vlastní tělo a
 znemožnit osobně se dostavit na terapii. Pro takové případy tady máme online terapie formou videohovoru. Spojit se můžeme přes Skype, WhatsApp, nebo messenger. Pokud je i videohovor překážkou, pořád je tu řešení. Terapie může proběhnout i klasickým telefonním hovorem. V nejnutnějších případech je možná i terapie korespondenčně přes email. 

Pokud máte jakékoli otázky nebo se chcete objednat, neváhejte nás kontaktovat.